Εκπαίδευση ιατρών στη laser lipolysis

Πιστεύοντας ότι η σωστή κατάρτιση θα διασφαλίσει τα καλά αποτελέσματα και το καλό όνομα της Πλαστικής Χειρουργικής o πλαστικός χειρουργός κ. Αθανάσιος Χριστόπουλος δημιούργησε ένα εξειδικευμένο πλαίσιο κατάρτισης ιατρών στη Laser Lipolysis, στοχεύοντας στην ολοκληρωμένη, ιατρική προσέγγιση της λιποαναρρόφησης, από την πρακτική σκοπιά του χειρουργού.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΛΙΠΟΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ
Dr Αθανάσιος Χριστόπουλος Πλαστικός Χειρουργός

Ο συμμετέχων στην εκπαίδευση, θα παρακολουθήσει ζωντανά περιπτώσεις λιποαναρρόφησης με laser.

Τόπος 

Η εκπαίδευση γίνεται στην Αθήνα, καθώς εδώ είναι διαθέσιμος ο κατάλληλος εξοπλισμός.

Εξοπλισμός

Το σύστημα laser-lipolysis που χρησιμοποιείται είναι το τελευταίο μοντέλο SLIMLipoTM ASPIRE Platform της Palomar

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ LASER LIPOLYSIS EXPERT

Εξειδίκευση

Η λιποαναρρόφηση με laser αποτελεί μια εξειδικευμένη ιατρική πράξη. Γι’ αυτό αποτελεί προϋπόθεση ο ιατρός που θέλει να εκπαιδευτεί σε αυτήν να έχει ήδη μια σε βάθος κατάρτιση στην κλασική λιποαναρρόφηση.

SLIMLIPO LASER LIPOLYSIS Εκπαιδευση Ιατρων

Η επένδυση, από την πλευρά του πλαστικού χειρουργού (υλικο-τεχνική υποδομή, κατάρτιση) στη laser lipolysis μπορεί να είναι δαπανηρή, αλλά αξίζει τον κόπο, αφού ο γιατρός θα αποκτήσει ένα εφόδιο, που γρήγορα θα εκτιμηθεί από τον κόσμο, ο οποίος αναζητά ένα πλαστικό χειρουργό με κατάρτιση σε πρωτοποριακές μεθόδους.