ΛΙΠΟΣ και ΒΛΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΑ

νεα διαδικασια ανανεωσης προσωπου

Από πολλούς πλαστικούς χειρουργούς και ερευνητές γενικότερα πιστεύεται ότι στο χώρο της πλαστικής χειρουργικής ο τομέας του λίπους σε συνδυασμό με αυτόν των βλαστοκυττάρων, που προέρχονται από αυτό, είναι ο τομέας που θα αναπτυχθεί περισσότερο στον 21ο αιώνα. Αυτό μπορεί να φαντάζει υπερβολικό, όμως θα πρέπει να παρατηρήσουμε ότι τα τελευταία χρόνια πάρα πολλή έρευνα έχει επικεντρωθεί στον τομέα της εμφύτευσης λίπους, αλλά και της επεξεργασίας αυτού.

Εδώ και πολλά χρόνια το λίπος χρησιμοποιήθηκε ως υλικό γεμίσματος σε διάφορες περιοχές του σώματος. Αφαιρώντας δηλαδή λίπος από μία περιοχή, μπορούμε να το προσθέσουμε σε κάποια άλλη. Η τεχνική αυτή για μεγάλο χρονικό διάστημα παρέμεινε σε λανθάνουσα κατάσταση, δηλαδή δεν αναπτύχθηκε ιδιαίτερα, αν και συνέχισε να χρησιμοποιείται. Ο λόγος ήταν ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό αυτού του λίπους, μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, απορροφούνταν από τον οργανισμό. Δηλαδή τα αποτελέσματα της διαδικασίας αυτής δεν ήταν μόνιμα.

Την τελευταία δεκαετία οι τεχνικές της αυτομεταμόσχευσης λίπους βελτιώθηκαν. Χρησιμοποιήθηκαν νέες κάνουλες, η επεξεργασία του λίπους βελτιώθηκε. Αποτέλεσμα αυτού ήταν το ποσοστό διατήρησης λίπους να φτάνει μέχρι το 70%. Αυτό σήμαινε ότι επαναλαμβάνοντας κανείς δύο-τρεις φορές τη διαδικασία μπορούσε να έχει ένα μόνιμο αποτέλεσμα, όσον αφορά την προσθήκη όγκου σε κάποιες περιοχές. Κάποιες φορές μάλιστα, εάν κάποιος κάνει υπερδιόρθωση, μπορεί να έχει το επιθυμητό, μόνιμο αποτέλεσμα ακόμη και με μία φορά. Έκτοτε, το λίπος άρχισε να χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο, νέες εφαρμογές μπήκαν στην διαδικασία αυτή, όπως αυξητική μαστών, αυξητική γλουτών, γέμισμα προσώπου και διάφορες άλλες.

νεα διαδικασια ανανεωσης με βλαστοκυτταρα

Αυτό συνέβη διότι αφενός διορθώθηκε το θέμα της απορρόφησης του λίπους, όπως προαναφέραμε, αφετέρου γνωρίζουμε ότι το λίπος παρουσιάζει πολλά πλεονεκτήματα.

Τα πλεονεκτήματα αυτά είναι η βιοσυμβατότητα (προέρχεται από τον ίδιο οργανισμό, επομένως είναι πλήρως αποδεκτό), οι μεγάλες ποσότητες, που συνήθως διαθέτει ο οργανισμός και το μηδενικό κόστος του ως υλικό (το μόνο κόστος της διαδικασίας είναι τα υλικά που χρησιμοποιούνται και οι αμοιβές των γιατρών).

Τα τελευταία όμως χρόνια η μέθοδος αυτή προχώρησε ακόμη πιο πέρα. Ανακαλύφθηκε ότι το λίπος περιέχει πολλά βλαστοκύτταρα. Τα βλαστοκύτταρα είναι εμβρυικά κύτταρα, τα οποία έχουν μεγάλη δυνατότητα πολλαπλασιασμού, αλλά και να μετατρέπονται σε διαφορετικούς ιστούς στο σώμα.

Στην αρχή παρατηρήθηκε ότι όταν γίνεται αυτομεταμόσχευση λίπους στο πρόσωπο δεν προσθέτουμε μόνο όγκο σε αυτό αλλά μετά από λίγο καιρό και η ποιότητα της επιδερμίδας βελτιώνεται.

Αυτό αποδίδεται στην ύπαρξη βλαστοκυττάρων τα οποία αναζωογονούν το δέρμα. Σήμερα υπάρχουν μέθοδοι αφαίρεσης αυτών των βλαστοκυττάρων από το λίπος μετά την λιποαναρρόφηση και καλλιέργειά τους. Η καλλιέργεια αυτή τα πολλαπλασιάζει σε αριθμό και κατόπιν μπορεί να γίνει εμφύτευσή τους σε διάφορες περιοχές του σώματος.

Πρόκειται για ένα τομέα ο οποίος έχει ήδη αρχίσει να αναπτύσσεται και προβλέπεται πολύ μεγαλύτερη ανάπτυξή του στο μέλλον.
Ήδη ακόμη και σήμερα όλο και περισσότεροι πλαστικοί χειρουργοί κάνουν όλο και περισσότερες εφαρμογές με την χρήση του λίπους. Τα μηνύματα  είναι ιδιαιτέρως αισιόδοξα!