Διάφορες φωτογραφίες σχετικές με τη λιποαναρρόφηση και το site νεαλιποαναρροφηση.gr, το πρώτο εξειδικευμένο site για τη λιποαναρρόφηση στην Ελλάδα. Συνέδρια, συναντήσεις, Dr. Illouz, ο «πατέρας της λιποαναρρόφησης», γελοιγραφίες και λιποαναρρόφηση

Διάφορες φωτογραφίες σχετικές με τη Λιποαναρρόφηση.
Πρόσωπα, εκδηλώσεις, συνέδρια, ανακοινώσεις, κ.α.

Με τον «πατέρα» της μοντέρνας λιποαναρρόφησης Dr. Yves-Gerard Illouz

Σε Συνέδριο του ESLAS μαζί με τον Πρόεδρο Dr. Mario Trelles

Εκδήλωση του Ο.Ν.Α για τις γυναίκες